กระดานสนทนา

บุตรบุญธรรม สมัคร สสทธ.ได้ไหมครับ

3383 views | 3/08/2561 14:24:59 โดย ผู้สสงสัย [IP Addrss: 183.88.20.x ]
บุตรบุญธรรม สมัคร สสทธ.ได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.163.x]
เมื่อ 7/08/2561 13:35:48

สามารถสมัครได้ครับ แต่ต้องเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหนังสือรับรองการเป็นบุตรบุญธรรม
ตอบกระทู้