กระดานสนทนา

สอบถามรายละเอียด

1912 views | 18/10/2561 13:32:26 โดย 5598 [IP Addrss: 124.122.18.x ]
สอบถามลูกจ้างชั่วคราวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์สมทบแล้ว และจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสทธ. ถ้าลูกจ้างชั่วคราวลาออกหรืออายุครบ 60 ปี จะให้ทำอย่างไรต่อ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.162.x]
เมื่อ 19/10/2561 15:03:41

เป็นสมาชิกสมทบและสมัครเป็นสมาชิก สสธท. แล้วหากลาออกจากงานหรือเกษียณอายุครบ 60 ปี สามารถเป็นสมาชิก สสธท. ต่อไปได้ตามปกติ ครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้