การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ( เมื่อ 10/07/2563 | 614 )