บันทึกการประชุม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และทำบุญครบรอบ 51 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ฯ วันที่ 27 มีนาคม 2567
test2
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)