บันทึกการประชุม

test2
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)