กระดานสนทนา

เปลี่ยนคนค้ำประกันเงินกู้

1438 views | 1/11/2562 14:58:00 โดย 4164 [IP Addrss: 118.172.163.x ]
คนที่ค้ำประกันให้ จะย้ายสหกรณ์ ต้องเปลี่ยนคนค้ำใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.21.x]
เมื่อ 13/11/2562 10:13:59

สมาชิกเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน http://www.cricoop.com/content.php?p=download&id=1&form=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20(%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3) เมื่อกรอกและแนบเอกสารครบแล้ว สามารถนำมาส่งได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์
ตอบกระทู้