เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์วิธีดำเนินการการคำนวณสิทธิการส่งคืนและอายุของสมาชิกดังต่อไปนี้

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 3 เดือน กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท

2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กู้เงินได้จนถึงอายุ 60 ปี

3. ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กู้ได้จนถึงอายุ 75 ปี

4. ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 งวด

5. มีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้สินแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท

6. สมาชิกที่กู้สามัญไปแล้ว 1 งวดรายเดือน จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop