วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 

 

****************************************************

สรุปการประชุมคณะทำงานระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://www.cricoop.com/uploads/contents/1528427924_IT1.pdf