กระดานสนทนา

การค้ำเงินกู้ ของสมาชิก

1614 views | 19/11/2561 14:00:01 โดย 8635 [IP Addrss: 182.52.137.x ]
สมาชิกค้ำเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว สามารถค้ำเงินกู้สามัญคนเดียวกันได้หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.160.x]
เมื่อ 21/11/2561 11:11:09

สมาชิกสามารถค้ำประกันเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และค้ำประกันเงินกู้สามัญของผู้กู้คนเดียวกันได้
ตอบกระทู้