ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
****************
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน


                                                   ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
                                                   ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
                                                   CHIANGRAI PUBLIC HEALTH SAVING
                                                   AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED.

 

                                                  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
                                                  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย หมู่ที่…-……….
                                                  ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
                                                  จังหวัดเชียงราย

 

                                                   ท้องที่ดำเนินงาน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

 

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop