กระดานสนทนา

ทำไม สมาชิก กสธท.ต้องเงินไปจ่ายล่วงหน้า ทั้งที่ตอนสมัครให้เลือกว่าหักจากเงินปันผลได้คะ

1909 views | 6/12/2561 10:05:14 โดย ธนิดา ยืนยัง [IP Addrss: 171.4.239.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.144.x]
เมื่อ 11/12/2561 10:46:52

เนื่องจาก กสธท. เป็นประกันชีวิตกลุ่มต่อายุปีต่อปี ศูนย์ประสานต้องรวบรวมเงินเพื่อส่งให้แก่กองทุนฯ กสธท. ให้ทันภายในกำหนด ไม่สามารถหักเก็บจากเงินปันผลได้ เพราะเงินปันผลของสหกรณ์ฯ ออกในเดือน มกราคม เพื่อรักษาสมาชิกภาพและสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงจำเป็นต้องให้สมาชิกดำเนินการชำระเบี้ยภายใตเดือน ธันวาคม ของทุกปี **แบบฟอร์มในสมัครสมาชิกเป็นของสมาคมฯกำหนดไว้ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในปีปัจจุบัน (สหกรณ์ฯเราจ่ายเงินปันผลเดือนมกราคม ของปีถัดไป)***
ตอบกระทู้