กระดานสนทนา

ซื้อหุ้นเพิ่มให้หักจากบัญชีเงินฝากได้หรือไม่

2269 views | 16/02/2562 10:08:05 โดย เจษฎา ใจพรหม [IP Addrss: 49.231.15.x ]
กรณีต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม 
ให้หักจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ได้หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.179.x]
เมื่อ 25/02/2562 08:54:54

ไม่ได้ครับ/ค่ะ สมาชิกต้องดำเนินการเขียนใบถอนเงินฝากแล้วจึงนำมาซื้อหุ้นได้
ตอบกระทู้