กระดานสนทนา

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย 3.5 บาท / ปี

3180 views | 10/04/2562 15:31:56 โดย สุวิมล [IP Addrss: 116.58.246.x ]
   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย 3.5 บาท / ปี บุคคลภายนอกสามารถฝากได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.67.x]
เมื่อ 23/04/2562 13:14:08

สหกรณ์ฯ รับฝากเงินฝากเงินจากสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (ญาติสายตรง,พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) เท่านั้น
ตอบกระทู้