กระดานสนทนา

ระเบียบการลด/งดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก ปรับเปลี่ยนหรือไม่-อย่างไร

2563 views | 24/04/2562 10:37:02 โดย นก [IP Addrss: 159.192.220.x ]
ระเบียบการลด/งดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก ปรับเปลี่ยนหรือไม่-อย่างไร 

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.160.x]
เมื่อ 29/04/2562 14:52:45

1. ระเบียบการชำระค่าหุ้น และการงดส่งเงินค่าหุ้น ยังคงใช้ระเบียบเดิม 2. ส่วนที่แก้ไขคือการถือหุ้น "(2) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและส่งค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก"
ตอบกระทู้