กระดานสนทนา

การยื่นขอสวัสดิการการมีบุตร

1991 views | 27/05/2562 14:41:03 โดย Chayawat [IP Addrss: 118.174.80.x ]
สามารถยื่นขอสวัสดิการ การมีบุตรได้กี่คนครับ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.144.x]
เมื่อ 28/05/2562 14:46:47

จำนวนไม่เกิน 3 คน ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย "สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2558"
ตอบกระทู้