กระดานสนทนา

ซื้อที่ดิน บ้าน นา

1736 views | 28/11/2560 13:53:57 โดย พะเยา [IP Addrss: 182.52.137.x ]
อยากให้สหกรณ์ปล่อยกู้ซื้อ ที่ดิน บ้าน นา โดยใช้โฉนดที่ดิน บ้าน นา มาค้ำค่ะ

ตอบกระทู้