กระดานสนทนา

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

1896 views | 3/09/2562 11:06:54 โดย นางศรีธร [IP Addrss: 159.192.216.x ]
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์   พยานทำไมจะต้องให้แนบสำเนาบัตรประชาชน  ไม่ใช้ผู้รับผลประโยชน์จะใช้ทำไม

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.22.x]
เมื่อ 9/09/2562 13:13:19

เดิม สหกรณ์ฯ ระบุหลักฐานประกอบการยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้แต่งตั้งฯ และผู้รับผลประโยชน์ เท่านั้น ภายหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 ที่ประชุมมีมติให้จัดทำแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกสมทบ จึงได้ปรับปรุงแบบหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ โดยเพิ่มข้อความ หมายเหตุ แนบท้ายหนังสือดังกล่าว เนื่องจากคำนึงถึงความสำคัญของบุคคลที่เป็นพยาน กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างทายาทของสมาชิกผู้รับผลประโยชน์ การปรับปรุงแบบดังกล่าวจึงมีผลต่อหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท
ตอบกระทู้