กระดานสนทนา

สวัสดิการขอสนับสนุนรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก(สก.11)

1543 views | 13/12/2562 11:25:25 โดย ไพรวรรณ์ [IP Addrss: 118.172.95.x ]
บุตรศึกษาอยู่ ระดับอุดมศึกษาปีที่สี่  เทอมแรกไม่ได้เบิก จะขอเบิกในเทอม 2 จะได้หรือไม่ ครับ. 

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.20.x]
เมื่อ 16/12/2562 13:17:08

กำหนดระยะเวลาการขอรับทุนการศึกษาบุตร ให้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิภภายในระยะเวลาเปิด-ปิด ภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 ของแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ (ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
ตอบกระทู้