กระดานสนทนา

กู้หุ้นตัวเองแต่ยังจ่ายไม่หมด สามารถกู้ฉุกเฉินเพิ่มได้ไหมค่ะ

1475 views | 14/12/2562 09:02:54 โดย กฤติยากรณ์ [IP Addrss: 182.232.124.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.20.x]
เมื่อ 16/12/2562 13:15:37

สมาชิกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเองไปแล้ว 1 งวด มีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้
ตอบกระทู้