กระดานสนทนา

อยากทราบรายละเอียด การสมัคร สส.ชพ. ค่ะ ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับวันข้างหน้ามีอะไรบ้าง เท่าไร่ ประมาณนี้ค่ะ

1631 views | 27/01/2563 15:57:51 โดย ภัทธิรา [IP Addrss: 118.172.161.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.179.x]
เมื่อ 5/02/2563 12:26:51

ค่าสมัคร 350 บาท เอกสารในการสมัครมีดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบรับรองแพทย์ ในสังกัดโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ัรับผลประโยชน์ หักเก็บเงินจากเงินเดือนสมาชิกสามัญ ศพละ 50 ต่อเดือน ไม่เกิน 4 ศพ ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต ปัจจุบันได้รับเงินประมาณ 200,000 บาท
ตอบกระทู้