กระดานสนทนา

สรุปรายงานประจำปี 2562 หน้า 24 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.2.การรณรงค์เพิ่มสมาชิกพบปะสมาชิก

1302 views | 30/01/2563 12:30:30 โดย สมาชิก [IP Addrss: 159.192.143.x ]
ตั้งงบประมาณ 150,000 บาท ขอความกรุณาช่วยสรุปจำนวนกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ดูหน่อย เพราะตั้งไว้ 150,000 บาทจ่ายหมด 150,000 บาท

ตอบกระทู้