กระดานสนทนา

ประกันชีวิต

1337 views | 7/04/2563 09:36:48 โดย น.ส.กัญฐภา โคงาม [IP Addrss: 116.58.255.x ]
สอบถามการประกันชีวิต ราย นางด้วง โคงาม ข้าราชการบำนาญ เลขสมาชิก 6162 สถานะการจ่ายเบี้ยประกันปรกติหรือว่าขาดการส่งเบี้ย เนื่องจากว่าไม่เคยได้รับกรมธรรม์เลยค่ะอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายสินไหม

ตอบกระทู้