กระดานสนทนา

การสางใบเสร็จชำระเงินกู้

1388 views | 16/04/2563 20:26:52 โดย มนัสชนก [IP Addrss: 122.155.46.x ]
สามรถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสารใบเสร็จ ให้ส่งมาที่ทำงานแทนที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้ไหมค่ะ 

ความคิดเห็นที่ 2 โดย [IP Addrss: 118.174.65.x]
เมื่อ 22/05/2563 10:28:30

อยากทราบว่าทำมัยเข้าไปโหลดใบเสร็จรับเงินกู้ในโปรแกรมไม่ได้ครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.17.x]
เมื่อ 7/05/2563 10:07:25

สมาชิก สามารถแจ้งให้การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ฯ ทราบเพื่อเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารได้ โดยโทรเบอร์ 086-4519480
ตอบกระทู้