กระดานสนทนา

การหักเงินค่าหุ้น

53 views | 2/03/2561 16:06:46 โดย วิภาพร [IP Addrss: 118.172.112.x]
การหักค่าหุ้นของสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน กพ. 61 ปรับเปลี่ยนเป็นหักกี่เปอร์เซ็นกันแน่ค่ะ เพราะว่าในหน่วยงานเดียวกันบางคนโดนหัก 10% บางคนก็หักไม่ถึง 10 % 

ตอบกระทู้

รายละเอียด