กระดานสนทนา

สอบถามอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

1450 views | 30/04/2563 09:17:10 โดย ศิริบูล [IP Addrss: 159.192.148.x ]
ขอเรียนสอบถามว่า ถ้ามีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระหว่างปีในทุกเดือน
เช่น ฝากออมทรัพย์พิเศษ ตอนมกรา ดอกเบี้ย 3% ฝากไป 100 บาท
แล้วตอนเดือนเมษา ดอกเบี้ยลดเหลือ 2.75% ฝากไปอีก 800 บาท
แต่พอ พ.ค. ดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 3% ฝากไป 100 บาท
แบบนี้แปลว่าถ้าฝากเดือนเมษายนจะได้ดดอกเบี้ยน้อยกว่าฝากเดือนอื่นๆใช่หรือไม่

ตอบกระทู้