กระดานสนทนา

เปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินรายเดือน

1441 views | 21/09/2563 14:29:33 โดย สสจ. [IP Addrss: 159.192.148.x ]
ถ้าต้องการเพิ่มการส่งเงินหุ้นรายเดือนของสมาชิก ดำเนินการได้อย่างไรบ้าง  

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.21.x]
เมื่อ 23/09/2563 10:21:25

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้น http://cricoop.com/downloads/Change%20Share%200805256220190508113027.pdf เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำส่งมาให้สหกรณ์ดำเนินการต่อไปครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้