กระดานสนทนา

เปลี่ยนเเปลงข้อมูลส่วนบุคคล คำนำหน้า ชื่อ หรือชื่อสกุล

1568 views | 22/03/2561 11:25:37 โดย สมาชิก [IP Addrss: 61.19.33.x ]
กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล คำนำหน้า ชื่อ หรือชื่อสกุล จำเป็นต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 
ถ้าจำเป็น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขอแสดงความนับถือ /สมาชิก

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.162.x]
เมื่อ 22/03/2561 11:58:23

สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเตรียม
1. เอกสารใบเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
แล้วมาติดต่อที่งานบริหารทั่วไป ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
ตอบกระทู้