กระดานสนทนา

เรื่องเงินปันผลกับการหักประกันชีวิต

1365 views | 20/01/2564 15:00:41 โดย สุมิตรา [IP Addrss: 183.88.179.x ]
สมาชิก2469 จากการเช็คเงินปันผล การทำประกันชีวิตAIAปีต่อปีเงินกู้กับการทำสสธท.น่าจะไม่จำเป็นต้องหักประกันชีวิตของAIAแล้วนะคะ


ตอบกระทู้