กระดานสนทนา

ขอไฟล์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ว่าด้วยกู้ทุกประเภท

1488 views | 15/02/2564 10:41:31 โดย G.17 [IP Addrss: 113.53.53.x ]
เนื่องด้วยภรรยากระผมได้รับราชการใหม่ ในอัตราเงินเดือนที่น้อยกว่าก่อนรับราชการเกือบครึ่งหนึ่ง เป็นเหตุให้การใช้ชีวิตประจำวันของภรรยาเป็นไปอย่างไม่ปกติ กระผมจึงใคร่ขอไฟล์ หรือลิงค์ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ว่าด้วยกู้ทุกประเภท เพื่อศึกษาและสรุปให้ภรรยาได้รับฟังถึงข้อเท็จจริงในการแก้ไขเฉพาะหน้า

ตอบกระทู้