กระดานสนทนา

ขอเลขสมาชิก

1233 views | 25/06/2564 15:50:44 โดย น.ส. จันทร์จิรา โรจนคีรีสันติ [IP Addrss: 159.192.143.x ]
เนื่องจากไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เมื่อเดือน มีนาคม 64 ถูกหักเงินในบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เลขสมาชิก ต้องทำยังไงค่ะ จะเอามาเข้าระบบในแอปพลิเคชั่นค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบกระทู้