กระดานสนทนา

อยากทราบสวัสดิการสำหรับคนอายุ 75+

1153 views | 13/10/2564 07:28:16 โดย ฉวีวรรณ [IP Addrss: 49.48.84.x ]
อยากทราบว่า สมาชิกที่อายุ75 ปีขึ้นไป มีสวัสดิการอะไรที่สามารถใช้สิทธิต่างๆของสหกรณ์ได้บ้างค่ะ

ตอบกระทู้