กระดานสนทนา

การชาระเงินกู้โดยการโอนบัญชี

1051 views | 29/03/2565 20:01:56 โดย ณัฐพร [IP Addrss: 27.55.70.x ]
สามารถชำระเงินกู้เพิ่มจากที่หักแต่ละเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ได้หรือไม่ ทำอย่างไรคะ

ตอบกระทู้