กระดานสนทนา

สอบถามวิธีปริ้นใบเสร็จรับเงิน

3700 views | 29/03/2561 10:44:53 โดย รพ.พญาเม็งราย [IP Addrss: 171.100.76.x ]


ความคิดเห็นที่ 3 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.177.x]
เมื่อ 12/09/2561 10:02:53

ขั้นตอนการสมัครใช้ ระบบบริการสมาชิก (กรณีสมาชิกไม่เคยสมัครใช้บริการ) 1. เข้าเวปไซต์สหกรณ์ฯ www.cricoop.com 2. เลือก บริการสมาชิก 3. เลือก ระบบบริการสมาชิก 4. เลือก สมัครใช้บริการ 5. ใส่เลขทะเบียนสมาชิก (เช่น สมาชิกสามัญ 0000999, สมาชิกสมทบ พ0000999 เป็นต้น) 6. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 7. กำหนดรหัสผ่าน (ไม่ต่ำว่า 8 ตัวและไม่เกิน 13 ตัว) หากสมาชิกมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ 053-712585
ความคิดเห็นที่ 2 โดย [IP Addrss: 171.4.237.x]
เมื่อ 11/09/2561 15:28:20

รหัสผ่านไม่เคยมีทำแบบไหนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.163.x]
เมื่อ 3/04/2561 13:46:41

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ผ่าน ระบบบริการสมาชิก
1. เข้า Website สหกรณ์ฯ www.cricoop.com
2. เลือกเมนู ระบบบริการสมาชิก
3. ใส่เลขที่สมาชิก และรหัสผ่าน
4. เลือก รายการเรียกเก็บประจำเดือน
5. เลือก พิมพ์
หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 053-712585 ในเวลาทำการ 08.00 - 16.00 น.
ตอบกระทู้