กระดานสนทนา

ขอหักเงินหุ้นชำระหนี้

1036 views | 27/08/2565 10:23:17 โดย ชวัลนุช ทองคำมั่น [IP Addrss: 124.120.67.x ]
เป็นผู้เกษียณปี 65 จะขอให้หักเงินหุ้นชำระหนี้เป็นรายเดือนแทนการหักจากเงินบำนาญได้ไหม

ตอบกระทู้