กระดานสนทนา

เงินกู้ฉุกเฉิน

1625 views | 3/05/2561 10:14:51 โดย สมาชิก [IP Addrss: 171.4.236.x ]
ปัจจุบันเงินกู้ฉุกเฉินกู้สูงสุดได้เท่าไรคะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.145.x]
เมื่อ 9/05/2561 11:59:49

ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท จำนวนงวดส่งสูงสุด 24 งวด ครับ
ตอบกระทู้