กระดานสนทนา

การหักค่าหุ้นในกรณีที่สมาชิกกู้เงินเกิน สองล้านบาท หัก 20% ของเงินกู้มากเกินไปครับ

2388 views | 17/07/2561 10:21:59 โดย สมาชิก [IP Addrss: 101.51.195.x ]
ผมคิดว่า มากเกินไปครับเพราะสมาชิกที่ขอกู้เงินขนาดนี้จะต้องนำไปลงทุนเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ แทนที่จะได้เงินก้อนไปลงทุนกลับต้องถูกหักเข้าหุ้นเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป จึงต้องไปกู้จากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มถึงจะเพียงพอสำหรับการลงทุน จึงเป็นการเพิ่มภาระให้สมาชิก

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.146.x]
เมื่อ 1/08/2561 08:40:26

เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับคำแนะนำจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ขอให้ทบทวนวงเงินกู้สามัญ การกำหนดวงเงินที่สูงเกินไป (กู้เกินสองล้าน) อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ฯได้ ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงออกระเบียบให้สมาชิกที่กู้เงินเกินสองล้านบาท ต้องหักเข้าหุ้นร้อยละ 20 ของการกู้เงินแต่ละครั้ง
ตอบกระทู้