กระดานสนทนา

เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

2566 views | 17/07/2561 18:03:55 โดย สมาชิก [IP Addrss: 49.231.15.x ]
หลังจากยื่นเรื่องแล้วต้องรออีกนานไหมครับกว่าสหกรณ์จะโอนเงินให้

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.162.x]
เมื่อ 24/07/2561 08:31:20

สวัสดิการสมาชิก สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีแก่สมาชิก ทุกๆ สิ้นเดือนของแต่ละเดือน หลังจากการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ตอบกระทู้