กระดานสนทนา

สอบถามการเปิดบัญชี

3746 views | 25/07/2561 14:53:11 โดย สมาชิก [IP Addrss: 110.77.234.x ]
เรียนผู้เกี่ยวข้อง
หากสมาชิก มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และจะยื่นขอรับบริการได้เมื่อใดบ้างค่ะ 
ขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.162.x]
เมื่อ 26/07/2561 08:41:53

เงินฝากออมทรัพย์ เอกสารที่สมาชิกต้องเตรียม 1. ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก (ดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร) 2. ใบนำฝากเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ ATM 1. ใบคำขอเปิดบัญชี (ดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 053-712585 ต่อ 33
ตอบกระทู้