กระดานสนทนา

ใบเสร็จรับเงิน

1630 views | 30/09/2561 10:02:48 โดย กติกา ไชยสาร [IP Addrss: 182.232.58.x ]
ไม่ได้ในเสร็จรับเงินจากสหกรณ์หลายเดือแล้วค่ะ ขอรับได้ที่ไหนคะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.144.x]
เมื่อ 2/10/2561 13:19:49

สหกรณ์ฯยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้สมาชิก ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนผ่าน website โดยเลือกระบบบริการสมาชิกได้ด้วยตนเอง ครับ/คะ
ตอบกระทู้