กระดานสนทนา

ย้ายที่ทำงาน

1843 views | 2/10/2561 15:03:44 โดย นิภาพร [IP Addrss: 203.157.31.x ]
กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นลูกหนี้เงินกู้สามัญ ย้ายสถานที่ทำงานไป นอกจังหวัด ยังเป็นสมาชิกได้เหมือนเดิม หรือไม่คะ และมีการชำระหนี้ด้วยวิธีไหน รวมถึงค่าหุ้นด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.161.x]
เมื่อ 4/10/2561 13:51:06

1. ยังเป็นสมาชิกเหมือนเดิม 2. กรณีการชำระหนี้และหุ้น สหกรณ์ฯ จะส่งหักจากต้นสังกัดใหม่ ครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้