ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ชพ.


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เชียงราย-พะเยา

 

   การรับสมัคร

        - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญปกติ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
         - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ ญาติสายตรง บิดา,มารดา,คู่สมรส 
      อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
        - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ บุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
      และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop