การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ( เมื่อ 18/11/2563 | 477 )