การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ( เมื่อ 5/08/2563 | 506 )