อัลบั้มภาพ

การนับคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุ วันที่ 11 กันยายน 2560
ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ (ล่วงหน้า) วันที่ 5 ตุลาคม 2560
ประชุมให้ความรู้สมาชิกใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสหกรณ์ฯ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ